Disclaimer

 

 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 

 

Informatie op deze website

 

Vrielink Design, hierna te noemen 'Vrielink Design', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Vrielink Design wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Vrielink Design behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

 

Vrielink Design garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Vrielink Design is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

 

 

Webstandaarden

 

Website's van Vrielink Design voldoen volledig aan de internationale webstandaarden die zijn opgesteld door World Wide Web Consortium (W3C). Wanneer u onderstaand logo aantreft op website's dan kunt u zeker zijn dat de website precies volgens de internationale webstandaarden is ontworpen:

Verwijzingen en hyperlinks

 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Vrielink Design aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

 

Virussen

 

Vrielink Design garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Valid XHTML 1.0 Strict